De informatie op deze site wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van Julius de Heer Financiële Planning. Julius de Heer Financiële Planning pretendeert met de inhoud van deze site geen oplossingen voor algemene en/of individuele, al dan niet financiële problemen en/ of vragen aan te reiken.Links naar andere internetsites worden niet door Julius de Heer Financiële Planning onderhouden. Julius de Heer Financiële Planning accepteert dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van die pagina's. Door de bezoeker van de website, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op de site gepresenteerde informatie worden ontleend. Aan Julius de Heer Financiële Planning gezonden e-mails worden net zo behandeld als per gewone post gezonden stukken, waarbij wordt aangetekend dat Julius de Heer Financiële Planning zich het recht voorbehoudt e-mails (ongelezen) te wissen wanneer enige aanleiding daartoe moge bestaan. De zender van een e-mail mag er nimmer op vertrouwen dat een e-mail in behandeling wordt genomen. Voor zover rechtens vereist wordt iedere aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
disclaimer