Pensioenadvies
Pensioenadvies is bestemd voor accountants en ondernemers. Bij de advisering wordt gekeken naar de diverse opbouwmogelijkheden. Door goede begeleiding is de ondernemer beter in staat verantwoorde keuzes te maken. Onderdeel van de dienstverlening is onder meer het uitvoeren van pensioenberekeningen en het opstellen van pensioenovereenkomsten.

Inkomens- en vermogensplanning
Het inventariseren van het inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden staat hier centraal. Gekeken wordt naar de juiste financiële constructie voor optimalisatie van het inkomen.

Onder vermogensplanning wordt verstaan het gericht opbouwen van vermogen voor een toekomstige uitgave, het beschermen van reeds opgebouwd vermogen en het aanwenden van vermogen als aanvullend inkomen. Het fiscaal aantrekkelijk overdragen van vermogen aan de volgende generatie is ook een vorm van vermogensplanning.
diensten